Welkom

Mijn naam is Cees Hoek. Ik ben psychiater en ik heet u van harte welkom bij SiriusFocus, Praktijk voor Psychiatrie. Het betreft een kleine praktijk. Ik bied onderzoek naar en behandeling van verschillende psychiatrische klachten en verschijnselen. Te denken valt aan angststoornissen zoals de Post Traumatische Stress Stoornis, stemmingsstoornissen zoals depressie, ADHD en problemen in het zogenaamde autisme-spectrum.

Het doel van de behandeling zal steeds zijn dat u uiteindelijk in uw functioneren minder belemmeringen gaat ondervinden van die klachten en verschijnselen, en of daar minder onder zult lijden.

 

Basis- versus Specialistische geestelijke gezondheidszorg

De geestelijke gezondheidszorg ondergaat snel grote veranderingen. De minister wil de kosten van de geestelijke gezondheidszorg terug dringen door onder andere de zorg meer te laten leveren door de huisarts en door de praktijkondersteuner (POH) 

Als de huisarts reden ziet om door te sturen naar bijvoorbeeld een psychiater wordt er onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde generalistische of basis geestelijke gezondheidszorg en de specialistische geestelijke gezondheidszorg.

Als psychiater lever ik met name specialistische zorg, maar tevens kan ik , weliswaar voor een beperkt aantal patiënten ook basis geestelijke gezondheidszorg bieden. 

Het onderscheid tussen de verschillende typen zorgverlening wordt bepaald door een aantal kenmerken. In ieder geval zal er sprake moeten zijn van een erkende psychiatrische diagnose. De combinatie van complexiteit van de zorgvraag, de kans op complicaties, het beloop en de verwachte duur en de mate van ernst van de te behandelen stoornis bepaalt of u al dan niet door mij in behandeling kan worden genomen. Als dat bij de aanmelding nog niet helemaal duidelijk is zullen we dat in ieder geval na de zogenaamde intake-fase duidelijk hebben. Onder andere de vragenlijst die u vooraf aan het eerste contact wordt verzocht in te vullen, draagt daar aan bij.